برنامه ریزی پروژه

تهيه نقشه هاي راهنماي سيويل ، تهيه دستورالعمل هاي ساخت ، نصب و راه اندازیتهيه گزارش هاي امكان سنجی، تهيه اسناد مناقصه 

اطلاعات بیشتر
نظارت بر پروژه

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياری از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌های خود را بر توليدات اساسی و توانمندی های محوری متمركز كنند 

اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره پارت مکانیک

تهية گزارش های امكان سنجی، تهيه اسناد مناقصه ، خريد و تامين تجهيزات، بررسي مشخصات فني ماشين آلات ، تهيه نقشه های جانمايی و ...

اطلاعات بیشتر
عضوجامعه مهندسان مشاور

شرکت پارت مکانیک ، در سال 1379 با هدف کار آفرینی و اشتغال زایی که خود باعث رشد و شکو فایی اقتصاد ملی و در نتیجه رونق بازار کار داخلی 

اطلاعات بیشتر